Herenhuis Ceulen

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Koning-Albertstraat
Locatie Koning-Albertstraat 18 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/186.1
  • OA000833

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis Ceulen

Koning-Albertstraat 18, Lier (Antwerpen)

Classicistisch herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met latere aanpassingen. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder mansardedak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis Ceulen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een herenhuis met classicistische voorgevel en mogelijk oudere kern.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Koning-Albertstraat 18, advies KCML (1992).

Waarden

Koning-Albertstraat 18 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.