Beschermd monument

Herenhuis Ceulen

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7585   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7585

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het herenhuis Ceulen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een herenhuis met classicistische voorgevel en mogelijk oudere kern.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Koning-Albertstraat 18, advies KCML (1992).

Waarden

Koning-Albertstraat 18 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis Ceulen

Koning-Albertstraat 18 (Lier)
Classicistisch herenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met latere aanpassingen. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder mansardedak.