Beschermd monument

Wolweverskapel: keuken

Beschermd monument van 17-09-1968 tot heden
ID: 7586   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7586

Besluiten

Gedeelte van gebouw gelegen in het verlengde van Wolweverskapel
definitieve beschermingsbesluiten: 17-09-1968  ID: 562

Beschrijving

De keuken (het calefactorium) horend bij de Wolweverskapel is beschermd als monument.

In 1943 was reeds de Wolweverskapel zelf beschermd als monument.


Waarden

Een gedeelte van het gebouw gelegen in de verlenging van de geklasseerde Weverskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu archeologische waarde

historische waarde

in casu architecturale waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Wolweverskapel

Kortedagsteeg 10, 12, 14 (Gent)
De Wolweverskapel hoorde bij het godshuis van de wolwevers, een opvanghuis voor oude en zieke wevers. Van het hele complex blijven nu alleen nog de kapel en de keuken over. Het gebouw kreeg doorheen de tijd verschillende nieuwe bestemmingen en doet inmiddels dienst als winkelruimte.