Beschermd monument

Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7588   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7588

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het neoclassicistisch herenhuis is met inbegrip van de tuin beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een neoclassicistisch herenhuis met tuin uit het midden van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Koning-Albertstraat 22, advies KCML (1992).

Waarden

Koning-Albertstraat 22 met tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij De Penne

Koning-Albertstraat 22 (Lier)
Omstreeks midden 19de eeuw werd de brouwerij opgeheven, verkaveld en verbouwd. Heden imposant neoclassicistisch hoekpand uit midden 19de eeuw.