Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Koning-Albertstraat
Locatie Koning-Albertstraat 22 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/187.1
  • OA000834

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerij De Penne

Koning-Albertstraat 22, Lier (Antwerpen)

Omstreeks midden 19de eeuw werd de brouwerij opgeheven, verkaveld en verbouwd. Heden imposant neoclassicistisch hoekpand uit midden 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neoclassicistisch herenhuis is met inbegrip van de tuin beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een neoclassicistisch herenhuis met tuin uit het midden van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Koning-Albertstraat 22, advies KCML (1992).

Waarden

Koning-Albertstraat 22 met tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.