Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Driegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
75916
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75916

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Driegezinswoning van samen elf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, eternietleien), uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Dries 45-49 (Sint-Niklaas)
Driegezinswoning van samen elf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Decoratieve baksteenarchitectuur op arduinen plint.