Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
75966
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75966

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Interbellum-woonhuis van één bouwlaag gebouwd in 1931 in opdracht van landbouwer Alfons Bossuyt. Oranje baksteenbouw op gecementeerde plint met imitatievoegen en afgedekt door een zadeldak met mechanische pannen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Interbellumwoning

Elsdreef 46 (Waregem)
Interbellum-woonhuis van één bouwlaag gebouwd in 1931 in opdracht van landbouwer Alfons Bossuyt. Oranje baksteenbouw op gecementeerde plint met imitatievoegen en afgedekt door een zadeldak met mechanische pannen.