Beschermd monument

Woning R. Van Damme

Beschermd monument van 25-04-2006 tot heden
ID: 7603   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7603

Besluiten

Interbellumwoningen en kerk in het Miljoenenkwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 25-04-2006  ID: 4470

Beschrijving

De woning R. Van Damme is beschermd als monument.Waarden

De woning R. Van Damme is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijl en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijl en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).

sociaal-culturele waarde

Alle panden, gebouwd tussen 1926 en 1940, zijn representatief voor de sociale segregatie die zich inzette in de 19de eeuw en voortduurde in de 20ste eeuw. Het zuiden van de stad Gent wordt een prestigieus en residentieel gebied. De verkaveling van de gronden in 1926 resulteerde in grote kavels en strenge bouweisen waardoor op de meest prestigieuze percelen van de wijk, namelijk aan het Paul de Smet de Naeyerplein, aan de Congreslaan, de Krijgslaan en de Onafhankelijkheidslaan, de voornaamste beroepscategorieƫn waaronder industriƫlen en groothandelaars zich vestigden.

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Representatief voorbeeld van een woonhuis met gecementeerde voorgevel in art-decostijl naar ontwerp van Jules Lippens uit 1928. De woning behield naast de authentieke indeling ook de interieuraankleding met vloeren, binnenschrijnwerk, schouwmantels, meubilair voor de woning ontworpen, verlaagd plafond met verlichting, hang- en sluitwerk, trapconstructie, glas-in-lood, radiatorkasten, vloeren en parketten, lichtarmaturen, alles eigen aan de woning, daterend uit en representatief voor de smaak tijdens het interbellum.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Representatief voorbeeld van een woonhuis met gecementeerde voorgevel in art-decostijl naar ontwerp van Jules Lippens uit 1928. De woning behield naast de authentieke indeling ook de interieuraankleding met vloeren, binnenschrijnwerk, schouwmantels, meubilair voor de woning ontworpen, verlaagd plafond met verlichting, hang- en sluitwerk, trapconstructie, glas-in-lood, radiatorkasten, vloeren en parketten, lichtarmaturen, alles eigen aan de woning, daterend uit en representatief voor de smaak tijdens het interbellum.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Representatief voorbeeld van een woonhuis met gecementeerde voorgevel in art-decostijl naar ontwerp van Jules Lippens uit 1928. De woning behield naast de authentieke indeling ook de interieuraankleding met vloeren, binnenschrijnwerk, schouwmantels, meubilair voor de woning ontworpen, verlaagd plafond met verlichting, hang- en sluitwerk, trapconstructie, glas-in-lood, radiatorkasten, vloeren en parketten, lichtarmaturen, alles eigen aan de woning, daterend uit en representatief voor de smaak tijdens het interbellum.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning R. Van Damme

Congreslaan 19 (Gent)
Burgerhuis met gecementeerde voorgevel in art-decostijl naar ontwerp van Jules Lippens uit 1928.