Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 7604   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7604

Besluiten

Woningen, café Posthotel en schutterstoren
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4402

Beschrijving

De bescherming omvat de eclectische herenwoning, gelegen aan de spoorweg en deel uitmakend van een ensemble van burger- en herenhuizen die rond 1905-1906 werden opgetrokken in opdracht van gegoede burgers.Waarden

De voorgedragen huizen zijn exemplarisch voor de stilistische evolutie in de burgerlijke privé-architectuur vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw binnen de kleinstedelijke context van Wetteren als regionaal handelscentrum. Het betreft kwalitatieve voorbeelden van heren- en burgerwoningen in neoclassicistische, neorenaissance, eclectische, art nouveau en modernistische architectuur gebouwd in opdracht van de gegoede burgerij en middenklasse. Ze werden veelal uitgevoerd door architecten en kunstenaars wiens vakmanschap het lokaal niveau overstijgt. De interieurs vertonen een gevarieerde aankleding in neoclassicistische, historiserende neostijl tot en met vernieuwende art nouveau en modernistische stijlen. De lokalisatie van de gebouwen aan belangrijke historische in- en uitvalswegen of in wijken, die pas in de loop van de 19de en 20ste eeuw ontwikkeld werden, is daarenboven uitermate illustratief voor de stedenbouwkundige evolutie in Wetteren. De schutterstoren die fungeert als baken in de stationsbuurt, waar tevens een zwaartepunt ligt van beschermenswaardige gebouwen van Wetteren, is ook om die reden aan de selectie gekoppeld. De te beschermen gebouwen bezitten aantoonbare intrinsieke kwaliteiten van historische, artistieke, volkskundige, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Dit waardevol karakter dat hun behoud verantwoordt, wordt mede bepaald door hun ouderdom, authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid.

Herenwoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het ensemble omvat een aansluitende huizenrij van burger- en herenhuizen, die in de periode 1905-1906 op onbebouwde percelen in opdracht van gegoede burgers werden gebouwd. Dit ensemble biedt een staalkaart van gangbare bouwstijlen uit het begin van de 20ste eeuw en is illustratief voor kwalitatieve neoclassicistische (nummers 1, 4), eclectische (nummers 5, 6-7) én art nouveau-architectuur (nummers 2-3).
De interne verdeling van deze woningen wisselt af tussen een traditioneel dubbel- en enkelhuisopstand aansluitend bij de 19de-eeuwse interieurindelingen. Dit geldt ook voor de interieuraankleding waarvoor veelal teruggegrepen werd naar de vroegere neostijlen. De grote uitzondering hierop is de art nouveauwoning Villa Hollando-Belge naar ontwerp van architect Geo Henderick, waar een modern exterieur met een vernieuwend interieur geconcipieerd werd.
De diversiteit aan architectuurstijlen, de verschillende bouwhoogtes en gevelbreedtes wekken daarenboven de illusie dat het bouwblok het resultaat is van een historisch groeiproces en niet van een slechts twee jaar durende bouwcampagne. Het verzorgd voorkomen en het kwalitatief materiaalgebruik veruitwendigen ook de financiële en de culturele draagkracht van de toenmalige opdrachtgevers. Het beeldbepalend karakter, de hoge authenticiteitswaarde en de totaliteit van dit ensemble in relatie tot de ligging in de buurt van het station maken deze huizenrij uitzonderlijk.
De herenwoning gebouwd door Leon Kerckvoorde-Van der Eecken, zoon van de Wetterse boomkweker Constant Kerckvoorde, is illustratief voor eclectisch getinte architectuur met een moderne exterieurafwerking gecombineerd met een eerder traditionele binnenopbouw en indeling.
Het kwalitatief gevelontwerp wordt bepaald door een hoger oplopend zijrisaliet met houten driezijdige erker op een schelpvormige basis voorzien van verfijnd houtwerk en een bekronend balkon. De herenwoning valt voorts op door het kleurrijk gevelparement van wit-beige baksteentjes, gebundelde banden van groen geglazuurde baksteentjes, verlevendigd met blauwe hardsteen in de plint, de doorlopende vensterdorpels en de puilijst.
De overwegend neoclassicistische interieuraankleding komt onder meer aan bod in de marmeren vloer, geometrisch gestuct lijstwerk, binnenschrijnwerk, marmeren schouwen in diverse vertrekken op de beneden- en de bovenverdieping.

artistieke waarde

Het ensemble omvat een aansluitende huizenrij van burger- en herenhuizen, die in de periode 1905-1906 op onbebouwde percelen in opdracht van gegoede burgers werden gebouwd. Dit ensemble biedt een staalkaart van gangbare bouwstijlen uit het begin van de 20ste eeuw en is illustratief voor kwalitatieve neoclassicistische (nummers 1, 4), eclectische (nummers 5, 6-7) én art nouveau-architectuur (nummers 2-3).
De interne verdeling van deze woningen wisselt af tussen een traditioneel dubbel- en enkelhuisopstand aansluitend bij de 19de-eeuwse interieurindelingen. Dit geldt ook voor de interieuraankleding waarvoor veelal teruggegrepen werd naar de vroegere neostijlen. De grote uitzondering hierop is de art nouveauwoning Villa Hollando-Belge naar ontwerp van architect Geo Henderick, waar een modern exterieur met een vernieuwend interieur geconcipieerd werd.
De diversiteit aan architectuurstijlen, de verschillende bouwhoogtes en gevelbreedtes wekken daarenboven de illusie dat het bouwblok het resultaat is van een historisch groeiproces en niet van een slechts twee jaar durende bouwcampagne. Het verzorgd voorkomen en het kwalitatief materiaalgebruik veruitwendigen ook de financiële en de culturele draagkracht van de toenmalige opdrachtgevers. Het beeldbepalend karakter, de hoge authenticiteitswaarde en de totaliteit van dit ensemble in relatie tot de ligging in de buurt van het station maken deze huizenrij uitzonderlijk.
De herenwoning gebouwd door Leon Kerckvoorde-Van der Eecken, zoon van de Wetterse boomkweker Constant Kerckvoorde, is illustratief voor eclectisch getinte architectuur met een moderne exterieurafwerking gecombineerd met een eerder traditionele binnenopbouw en indeling.
Het kwalitatief gevelontwerp wordt bepaald door een hoger oplopend zijrisaliet met houten driezijdige erker op een schelpvormige basis voorzien van verfijnd houtwerk en een bekronend balkon. De herenwoning valt voorts op door het kleurrijk gevelparement van wit-beige baksteentjes, gebundelde banden van groen geglazuurde baksteentjes, verlevendigd met blauwe hardsteen in de plint, de doorlopende vensterdorpels en de puilijst.
De overwegend neoclassicistische interieuraankleding komt onder meer aan bod in de marmeren vloer, geometrisch gestuct lijstwerk, binnenschrijnwerk, marmeren schouwen in diverse vertrekken op de beneden- en de bovenverdieping.

historische waarde

Het ensemble omvat een aansluitende huizenrij van burger- en herenhuizen, die in de periode 1905-1906 op onbebouwde percelen in opdracht van gegoede burgers werden gebouwd. Dit ensemble biedt een staalkaart van gangbare bouwstijlen uit het begin van de 20ste eeuw en is illustratief voor kwalitatieve neoclassicistische (nummers 1, 4), eclectische (nummers 5, 6-7) én art nouveau-architectuur (nummers 2-3).
De interne verdeling van deze woningen wisselt af tussen een traditioneel dubbel- en enkelhuisopstand aansluitend bij de 19de-eeuwse interieurindelingen. Dit geldt ook voor de interieuraankleding waarvoor veelal teruggegrepen werd naar de vroegere neostijlen. De grote uitzondering hierop is de art nouveauwoning Villa Hollando-Belge naar ontwerp van architect Geo Henderick, waar een modern exterieur met een vernieuwend interieur geconcipieerd werd.
De diversiteit aan architectuurstijlen, de verschillende bouwhoogtes en gevelbreedtes wekken daarenboven de illusie dat het bouwblok het resultaat is van een historisch groeiproces en niet van een slechts twee jaar durende bouwcampagne. Het verzorgd voorkomen en het kwalitatief materiaalgebruik veruitwendigen ook de financiële en de culturele draagkracht van de toenmalige opdrachtgevers. Het beeldbepalend karakter, de hoge authenticiteitswaarde en de totaliteit van dit ensemble in relatie tot de ligging in de buurt van het station maken deze huizenrij uitzonderlijk.
De herenwoning gebouwd door Leon Kerckvoorde-Van der Eecken, zoon van de Wetterse boomkweker Constant Kerckvoorde, is illustratief voor eclectisch getinte architectuur met een moderne exterieurafwerking gecombineerd met een eerder traditionele binnenopbouw en indeling.
Het kwalitatief gevelontwerp wordt bepaald door een hoger oplopend zijrisaliet met houten driezijdige erker op een schelpvormige basis voorzien van verfijnd houtwerk en een bekronend balkon. De herenwoning valt voorts op door het kleurrijk gevelparement van wit-beige baksteentjes, gebundelde banden van groen geglazuurde baksteentjes, verlevendigd met blauwe hardsteen in de plint, de doorlopende vensterdorpels en de puilijst.
De overwegend neoclassicistische interieuraankleding komt onder meer aan bod in de marmeren vloer, geometrisch gestuct lijstwerk, binnenschrijnwerk, marmeren schouwen in diverse vertrekken op de beneden- en de bovenverdieping.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Jan Broeckaertlaan 5 (Wetteren)
Woning met dubbelhuisopstand en L-vormig grondplan, ingeplant op een rechthoekig perceel. Gebouw van vier traveeën, twee bouwlagen en zolderverdieping onder een geknikt zadeldak (kunstleien). Brede voorgevel bepaald door hoger oplopend zijrisaliet. Driezijdige erker en bekronend balkon.