Beschermd monument

Burgerhuis Swerten Podt

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID: 7607   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7607

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het burgerhuis Swerten Podt is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als gaaf bewaard voorbeeld van een eenvoudige art-nouveaugetinte gevel naar ontwerp van L. Wellens van 1906.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Lisperstraat 66-68, advies KCML (1992).


Waarden

Lisperstraat 66-68 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Swerten Podt

Lisperstraat 66-68 (Lier)
In de 19de eeuw een groot huis met koetspoort, waarvoor bouwaanvraag van 1906 naar ontwerp van L. Wellens.