Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
76079
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76079

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudig bakstenen dorpshuis opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kokerellestraat 11 (Maarkedal)
Eenvoudige bakstenen dorpswoning opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw.