Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Heilig Kruis en kerkhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 76091   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76091

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot de 15de eeuw. Driebeukige hallekerk met vierkante westtoren, geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een schip van drie traveeën, koor van twee traveeën met zijbeuken.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Heilig Kruis

Sint-Kruis-Winkeldorp zonder nummer (Gent)
Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot de 15de eeuw. Driebeukige hallekerk met vierkante westtoren, geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een schip van drie traveeën, koor van twee traveeën met zijbeuken.