Beschermd monument

Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID
7610
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7610

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het burgerhuis Clynen en Grooten Wyser is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als gaaf bewaard voorbeeld van een eclectisch pand met neorenaissance-elementen, naar ontwerp van E. Careels van 1888.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Lisperstraat 86, advies KCML (1992).


Waarden

Lisperstraat 86 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Lisperstraat 86 (Lier)
Eclectisch pand van bouwmeester E. Careels met neo-Vlaamserenaissance-componenten als materiaal en ornamenten, waarvoor bouwaanvraag van 1888..