Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Lisperstraat
Locatie Lisperstraat 86 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/192.1
  • OA000839

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Clynen en Grooten Wyser

Lisperstraat 86, Lier (Antwerpen)

Eclectisch pand van bouwmeester E. Careels met neo-Vlaamserenaissance-componenten als materiaal en ornamenten, waarvoor bouwaanvraag van 1888..

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis Clynen en Grooten Wyser is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als gaaf bewaard voorbeeld van een eclectisch pand met neorenaissance-elementen, naar ontwerp van E. Careels van 1888.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Lisperstraat 86, advies KCML (1992).

Waarden

Lisperstraat 86 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.