Beschermd monument

Eenheidsbebouwing in art-nouveaustijl

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7614   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7614

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De eenheidsbebouwing in art-nouveaustijl is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van vrij intact bewaarde collectieve woningbouw in art-nouveaustijl met Mozarabische elementen, gebouwd in opdracht van een vooraanstaande persoonlijkheid, naar ontwerp van E. Careels van 1905.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Mechelsestraat 53-73, advies KCML (1992).

Waarden

Mechelsestraat 53-73 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eenheidsbebouwing in art-nouveaustijl

Mechelsestraat 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 (Lier)
Onderkelderde eenheidsbebouwing van elf woningen in repeterend schema, gebouwd in opdracht van provinciale raadsheer Ch. Cools; bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van. E. Careels.