Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Hof van Oranje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
76141
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76141

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het Hof van Oranje, met resten van omwalling, is ingeplant in een beboomde omgeving, met onder meer treurwilgen, en wordt omgeven door akkers en weilanden. Eertijds werd het ook goed ten Haandert genoemd, reeds vermeld in de 15de eeuw. Tot 1772 stond er een klein kasteel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Hof van Oranje

Balegemstraat 2 (Zottegem)
Het Hof van Oranje, met resten van omwalling, is ingeplant in een beboomde omgeving en werd reeds vermeld in de 15de eeuw. Tot 1772 stond er een klein kasteel. De hoeve bestaat uit witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt. De arduinen latei van het voetgangersdeurtje naast de inrijpoort draagt het jaarinschrift 1773.