Beschermd monument

Woning Van der Veeken

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

ID: 7617   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7617

Besluiten

Woningen, café Posthotel en schutterstoren
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 03-06-2005  ID: 4402

Beschrijving

De bescherming omvat het modernistische burgerhuis, ontworpen door Joseph Lycke.Waarden

De voorgedragen huizen zijn exemplarisch voor de stilistische evolutie in de burgerlijke privé-architectuur vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw binnen de kleinstedelijke context van Wetteren als regionaal handelscentrum. Het betreft kwalitatieve voorbeelden van heren- en burgerwoningen in neoclassicistische, neorenaissance, eclectische, art nouveau en modernistische architectuur gebouwd in opdracht van de gegoede burgerij en middenklasse. Ze werden veelal uitgevoerd door architecten en kunstenaars wiens vakmanschap het lokaal niveau overstijgt. De interieurs vertonen een gevarieerde aankleding in neoclassicistische, historiserende neostijl tot en met vernieuwende art nouveau en modernistische stijlen. De lokalisatie van de gebouwen aan belangrijke historische in- en uitvalswegen of in wijken, die pas in de loop van de 19de en 20ste eeuw ontwikkeld werden, is daarenboven uitermate illustratief voor de stedenbouwkundige evolutie in Wetteren. De schutterstoren die fungeert als baken in de stationsbuurt, waar tevens een zwaartepunt ligt van beschermenswaardige gebouwen van Wetteren, is ook om die reden aan de selectie gekoppeld. De te beschermen gebouwen bezitten aantoonbare intrinsieke kwaliteiten van historische, artistieke, volkskundige, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Dit waardevol karakter dat hun behoud verantwoordt, wordt mede bepaald door hun ouderdom, authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid.

Voormalige woning Van der Veken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De voormalige woning van textielfabrikant Van der Veeken van 1937, is door de vormgeving en het kleurrijk materiaalgebruik een ware blikvanger in de Koningin Astridlaan, die deel uitmaakt van de in de jaren 1930 aangelegde nieuwe wijk.
Dit rijhuis geldt als een uitzonderlijk en zeer opvallend voorbeeld te Wetteren van een modernistische woning die aanleunt bij de Nieuwe Zakelijkheid. De strakke en evenwichtige gevelopbouw, doorbroken door rechthoekige en ovaalvormige muuropeningen met metalen schrijnwerk, een beglaasde erker met afgeronde hoeken en buisvormig balkonhek, een rondbogig glas-in-loodvenster dat de traphal markeert, zijn kenmerkende elementen van deze bouwstijl. Het kleurrijk gevelparement, samengesteld uit blauwe hardsteen, gele en bruin geglazuurde tegels, verlevendigt het gevelontwerp en visualiseert de inwendige ruimteverdeling.
Diverse interieurelementen zoals de fraaie traphal met wentel trap, kamers met radiatoren met gesmeed ijzeren voorzetschermen, parketvloeren, gestucte zolderingen, marmeren schouwmantels, binnenschrijnwerk, bleven integraal behouden en bepalen mee de authenticiteit van deze woning. De verzorgde afwerking van zowel het interieur als het exterieur getuigen van de stijlbewuste smaak van de opdrachtgevers.
De voormalige woning Van der Veeken is daarenboven een van de meest kwalitatieve ontwerpen uit het weinig bekend oeuvre van architect Joseph Aloïs Frans Lycke, die zich naar verluidt voor het gevelontwerp liet inspireren door het modernistisch woonhuis aan de Koning Albertlaan 97 te Gent naar ontwerp van architect André Claessens.

artistieke waarde

De voormalige woning van textielfabrikant Van der Veeken van 1937, is door de vormgeving en het kleurrijk materiaalgebruik een ware blikvanger in de Koningin Astridlaan, die deel uitmaakt van de in de jaren 1930 aangelegde nieuwe wijk.
Dit rijhuis geldt als een uitzonderlijk en zeer opvallend voorbeeld te Wetteren van een modernistische woning die aanleunt bij de Nieuwe Zakelijkheid. De strakke en evenwichtige gevelopbouw, doorbroken door rechthoekige en ovaalvormige muuropeningen met metalen schrijnwerk, een beglaasde erker met afgeronde hoeken en buisvormig balkonhek, een rondbogig glas-in-loodvenster dat de traphal markeert, zijn kenmerkende elementen van deze bouwstijl. Het kleurrijk gevelparement, samengesteld uit blauwe hardsteen, gele en bruin geglazuurde tegels, verlevendigt het gevelontwerp en visualiseert de inwendige ruimteverdeling.
Diverse interieurelementen zoals de fraaie traphal met wentel trap, kamers met radiatoren met gesmeed ijzeren voorzetschermen, parketvloeren, gestucte zolderingen, marmeren schouwmantels, binnenschrijnwerk, bleven integraal behouden en bepalen mee de authenticiteit van deze woning. De verzorgde afwerking van zowel het interieur als het exterieur getuigen van de stijlbewuste smaak van de opdrachtgevers.
De voormalige woning Van der Veeken is daarenboven een van de meest kwalitatieve ontwerpen uit het weinig bekend oeuvre van architect Joseph Aloïs Frans Lycke, die zich naar verluidt voor het gevelontwerp liet inspireren door het modernistisch woonhuis aan de Koning Albertlaan 97 te Gent naar ontwerp van architect André Claessens.

historische waarde

De voormalige woning van textielfabrikant Van der Veeken van 1937, is door de vormgeving en het kleurrijk materiaalgebruik een ware blikvanger in de Koningin Astridlaan, die deel uitmaakt van de in de jaren 1930 aangelegde nieuwe wijk.
Dit rijhuis geldt als een uitzonderlijk en zeer opvallend voorbeeld te Wetteren van een modernistische woning die aanleunt bij de Nieuwe Zakelijkheid. De strakke en evenwichtige gevelopbouw, doorbroken door rechthoekige en ovaalvormige muuropeningen met metalen schrijnwerk, een beglaasde erker met afgeronde hoeken en buisvormig balkonhek, een rondbogig glas-in-loodvenster dat de traphal markeert, zijn kenmerkende elementen van deze bouwstijl. Het kleurrijk gevelparement, samengesteld uit blauwe hardsteen, gele en bruin geglazuurde tegels, verlevendigt het gevelontwerp en visualiseert de inwendige ruimteverdeling.
Diverse interieurelementen zoals de fraaie traphal met wentel trap, kamers met radiatoren met gesmeed ijzeren voorzetschermen, parketvloeren, gestucte zolderingen, marmeren schouwmantels, binnenschrijnwerk, bleven integraal behouden en bepalen mee de authenticiteit van deze woning. De verzorgde afwerking van zowel het interieur als het exterieur getuigen van de stijlbewuste smaak van de opdrachtgevers.
De voormalige woning Van der Veeken is daarenboven een van de meest kwalitatieve ontwerpen uit het weinig bekend oeuvre van architect Joseph Aloïs Frans Lycke, die zich naar verluidt voor het gevelontwerp liet inspireren door het modernistisch woonhuis aan de Koning Albertlaan 97 te Gent naar ontwerp van architect André Claessens.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Woning Van der Veeken met bedrijfsgebouwen

Koningin Astridlaan 34 (Wetteren)
Modernistische woning naar ontwerp van architect Joseph Lycke (Wetteren), volgens bouwaanvraag in 1937 gerealiseerd. Voor de opdrachtgever Leon Van der Veeken, textielfabrikant, ontwierp architect Lycke een burgerwoning en werkhuis met bureel en tentoonstellingsruimte. Achterliggende voormalige bedrijfsgebouwen.