Dorpskom Perk

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Perk
Straat Tervuursesteenweg, Sint-Jannekensstraat, Kasteelhoekstraat, Kerkdreef, Breemstraat, Hondenbergweg, Kampenhoutsesteenweg
Locatie Breemstraat, Hondenbergweg, Kampenhoutsesteenweg, Kasteelhoekstraat, Kerkdreef, Sint-Jannekensstraat, Tervuursesteenweg (Steenokkerzeel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/23081/101.1
  • 4.02/23081/103.1
  • OB000787

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskom Perk

Breemstraat, Hondenbergweg, Kampenhoutsesteenweg, Kasteelhoekstraat, Kerkdreef, Sint-Jannekensstraat, Tervuursesteenweg (Steenokkerzeel)

De dorpskom van Perk wordt gekenmerkt door enerzijds de parochiekerk en anderzijds het kasteel met aanhorigheden.

Is de omvattende bescherming van

Bijgebouw van het Ribaucourtkasteel

Breemstraat 2, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Twee verdiepingen hoog paviljoen op vierkant plattegrond met tentdak, geflankeerd door lage gebouwen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.

Boerenwoning

Sint-Jannekensstraat 1, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Zandstenen woning met één bouwlaag onder steil zadeldak met dakvenster, uit de 17de eeuw met aanpassing uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Boerenwoning

Sint-Jannekensstraat 3, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Eénlaagse breukstenen woning onder zadeldak met open schuurtje achteraan, uit de 17de eeuw.

Hoeve in L-vorm

Tervuursesteenweg 134, Kerkdreef 2, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Hoeve bestaande uit een torenachtige hoge kamer, een éénlaags boerenhuis in het verlengde en een haakse ertegen aanleunende schuur, het geheel daterend uit de 17de eeuw.

Kasteel de Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 1, 1B, 2, 3, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Waterslot, reeds vermeld in 1192, met grotendeels 17de-eeuwse gebouwen met aanpassingen in de 18de en 19de eeuw.

Kasteeldomein van Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 2 (Steenokkerzeel)

Eclectisch verbouwd neoclassicistisch kasteel omgeven door landschappelijk park van circa 40 hectare, naar verluidt ontworpen door Edouard Keilig in de jaren 1880; de 17de-eeuwse structuur van het domein (oorspronkelijk een dubbele feodale motte) is doorheen het landschappelijk patroon nog duidelijk zichtbaar; met toegangsbruggen, fruitmuren en een ijskelder.

Kasteelhoeve Hof te Veaux

Kasteelhoekstraat 5, 6, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Kasteelhoeve met gebouwen rond geplaveide binnenplaats, opklimmend tot het tweede kwart van de 18de eeuw met wijzigingen uit einde 19de eeuw.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Tervuursesteenweg zonder nummer, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Gebouw van zandsteen met 12de-eeuwse romaanse toren, schip in 1853 verbreed met neogotische zijbeuken, transeptarm uit de 14de en de 16de eeuw en classicistische zuidsacristie van 1786, gedeeltelijk geruimd ommuurd kerkhof.

Rentmeesterswoning

Tervuursesteenweg 180-182, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Dubbelhuis met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak met dakvensters, gedateerd 1657 doch aangepast en vergroot tijdens de tweede helft van de 18de eeuw en in de loop van de 19de eeuw.

Beschrijving

De dorpskom van Perk is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het kasteel de Ribaucourt, de kasteelhoeve Hof te Veaux, de rentmeesterswoning en de boerenhuisjes met hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.