Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Perk

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-07-1981 tot heden

ID
762
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/762

Besluiten

Geografisch pakket Perk
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1651

Beschrijving

De dorpskom van Perk is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het kasteel de Ribaucourt, de kasteelhoeve Hof te Veaux, de rentmeesterswoning en de boerenhuisjes met hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Perk

Breemstraat, Hondenbergweg, Kampenhoutsesteenweg, Kasteelhoekstraat, Kerkdreef, Sint-Jannekensstraat, Tervuursesteenweg (Steenokkerzeel)
De dorpskom van Perk wordt gekenmerkt door enerzijds de parochiekerk en anderzijds het kasteel met aanhorigheden.

Is de omvattende bescherming van

Bijgebouw van het Ribaucourtkasteel

Breemstraat 2 (Steenokkerzeel)
Twee verdiepingen hoog paviljoen op vierkant plattegrond met tentdak, geflankeerd door lage gebouwen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


Boerenwoning

Sint-Jannekensstraat 1 (Steenokkerzeel)
Zandstenen woning met één bouwlaag onder steil zadeldak met dakvenster, uit de 17de eeuw met aanpassing uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Boerenwoning

Sint-Jannekensstraat 3 (Steenokkerzeel)
Eénlaagse breukstenen woning onder zadeldak met open schuurtje achteraan, uit de 17de eeuw.


Hoeve in L-vorm

Kerkdreef 2, Tervuursesteenweg 134 (Steenokkerzeel)
Hoeve bestaande uit een torenachtige hoge kamer, een éénlaags boerenhuis in het verlengde en een haakse ertegen aanleunende schuur, het geheel daterend uit de 17de eeuw.


Kasteel de Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 1-2, 3, 1B (Steenokkerzeel)
Waterslot, reeds vermeld in 1192, met grotendeels 17de-eeuwse gebouwen met aanpassingen in de 18de en 19de eeuw.


Kasteeldomein de Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 1-2, 3-5, 6, 1B (Steenokkerzeel)
Waterslot met gebouwen grotendeels daterend uit de 17de eeuw, teruggaand op site van feodale motte vermoedelijk aangelegd in de 12de eeuw, aangepast en classicistisch verbouwd door Pierre-Antoine de Bounder de Melsbroeck aan het eind van de 18de eeuw. Vanaf 1833 werd het kasteel met aanhorigheden eigendom van de graven de Ribeaucourt, die instonden voor de aanleg van het landschappelijk park van circa 40 hectare, naar verluidt ontworpen door Edouard Keilig (1827-1895) in de jaren 1880 en aanpassingen doorvoerden aan het kasteel; de 17de-eeuwse structuur van het domein is doorheen het landschappelijk patroon nog duidelijk zichtbaar.


Kasteelhoeve Hof te Veaux

Kasteelhoekstraat 5-6 (Steenokkerzeel)
Kasteelhoeve met gebouwen rond geplaveide binnenplaats, opklimmend tot het tweede kwart van de 18de eeuw met wijzigingen uit einde 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Tervuursesteenweg zonder nummer (Steenokkerzeel)
Gebouw van zandsteen met 12de-eeuwse romaanse toren, schip in 1853 verbreed met neogotische zijbeuken, transeptarm uit de 14de en de 16de eeuw en classicistische zuidsacristie van 1786, gedeeltelijk geruimd ommuurd kerkhof.


Rentmeesterswoning

Tervuursesteenweg 180-182 (Steenokkerzeel)
Dubbelhuis met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak met dakvensters, gedateerd 1657 doch aangepast en vergroot tijdens de tweede helft van de 18de eeuw en in de loop van de 19de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Floordambos en kasteel de Ribaucourt

Berg, Kampenhout (Kampenhout), Machelen (Machelen), Melsbroek, Perk, Steenokkerzeel (Steenokkerzeel), Peutie (Vilvoorde)
Deze ankerplaats is gelegen nabij de dorpskernen van Melsbroek en Perk op het grondgebied van de gemeenten Steenokkerzeel, Kampenhout, Vilvoorde en Machelen. Het westelijk deel van dit landschap wordt ingenomen door het Floordambos met zijn bijzondere vegetatie verbonden aan basische laagveenmoerassen, die ten noorden van de Maas als zeldzaam mag worden beschouwd. De bossen Helebos en Torbroekbeek; de kastelen en domeinen van Ravaart, Huinhoven, Snoy, Ribeaucourt en de hoeven Hof ten As en Hof te Veaux vervolledigen de ankerplaats.