Gildehuis De Hoorn

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Steenweg
Locatie Steenweg 32 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/224.1
  • OA000776

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gildehuis De Hoorn

Steenweg 32, Mechelen (Antwerpen)

Interessant diephuis uit het einde van de 16de of het begin van de 17de eeuw, vier traveeën en oorspronkelijk drie bouwlagen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het gildehuis De Hoorn uit het einde van de 16de of het begin van de 17de eeuw.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor het pand Steenweg nummer 32 te beschermen als monument omwille van de artistieke en historische waarde als gaaf voorbeeld van 17de-eeuwse architectuur met overkragende verdiepingen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).

Waarden

Steenweg 32 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.