Burgerhuis Drij Reuskens

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Tichelrij
Locatie Tichelrij 4 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/225.1
  • OA000777

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Drij Reuskens

Tichelrij 4, Mechelen (Antwerpen)

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil afgesnuit zadeldak, gedateerd 1698.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis Drij Reuskens, gedateerd 1698.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor het pand Tichelrij nummer 4 te beschermen als monument omwille van de artistieke en historische waarde als fraai voorbeeld van classicerende barokstijl, 1698 gedateerd.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).

Waarden

Tichelrij 4 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.