Brouwerij De Hazewind

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Vismarkt, Vlietje
Locatie Vismarkt 33, Vismarkt 35, Vlietje 2A (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/195.1
  • OA000842

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerij De Hazewind

Vismarkt 33-35, Lier (Antwerpen)

Laat-classicistisch huis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige brouwerij De Hazewind is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een belangrijke woning met vrij gaaf bewaarde pilastergevel in laatclassicistische stijl en behouden interieur.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Vismarkt 33-35, advies KCML (1992).

Waarden

Vismarkt 33-35 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.