Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 76232   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76232

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 56. Hoekhuis van drie bouwl. onder schilddak (leien). Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van vier en drie trav. met voorkomen uit XIX B. Arduinen plint met getraliede keldervensters. Begane grond met afgevlakte bossage. Middenverd. gemarkeerd door brede, latere houten erkers en kroonlijst op consoles boven de vensters met rolluikkasten. Rechth. omlijste bovenvensters met doorgeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Coupure 56 (Gent)
Hoekhuis van drie bouwlagen onder schilddak (leien). Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van vier en drie traveeën met voorkomen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Tuinmuurtje met poort en aanhorigheden in de Iepenstraat.