Beschermd monument

Stadswoning Den Bogaert

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID: 7627   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7627

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De stadswoning Den Bogaert is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als één van de weinige overblijvende voorbeelden van de sobere traditionele stijl, in kern vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Vlietje 9-11, advies KCML (1992).


Waarden

Vlietje 9-11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning Den Bogaert

Vlietje 11 (Lier)
In kern mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw. Aangepast met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.