Stadswoningen

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Volmolenstraat
Locatie Volmolenstraat 11, Volmolenstraat 13, Volmolenstraat 15, Volmolenstraat 17, Volmolenstraat 19, Volmolenstraat 21, Volmolenstraat 9 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/197.1
  • OA000844

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoningen

Volmolenstraat 9-21, Lier (Antwerpen)

In kern 17de-eeuwse huizenrij, eertijds eigendom van de school Muys of de marollen. Opbrengst van de verhuur gebruikt voor het onderhoud van de school.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De zeven stadswoningen zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van eenvoudige groepsbebouwing, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Volmolenstraat 9-21, advies KCML (1992).

Waarden

Volmolenstraat 9-21 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.