Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
76295
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76295

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van vijf traveeën en aanvankelijk (1798) slechts één bouwlaag. Tweede bouwlaag toegevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw; afdekking door middel van zadeldak met centrale dakkapel met driehoekig, open fronton.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Dries 23 (Sint-Niklaas)
Dubbelhuis van vijf traveeën en aanvankelijk slechts één bouwlaag. Tweede bouwlaag toegevoegd in de tweede helft van de 19de eeuw; afdekking door middel van zadeldak met centrale dakkapel met driehoekig, open fronton.