Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen Gudrunhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 76314   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76314

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 60. Z.g. "Gudrunhoeve", aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) als "Ferme la Veuve Roelens" met gr.m. dezelfde opstelling. Toegang via z.g. "Rodenbachdreef", ijzeren hekken geflankeerd door lindebomen. Losse, lage bakstenen bestanddelen, U-vormig opgesteld rondom begrint erf, geplaveide en gekasseide stoepen. Ten O. van het erf, woonhuis van zeven trav. met witgeschilderde gecementeerdAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen Gudrunhoeve

Gudrunstraat 60 (Hooglede)
osse, lage bakstenen bestanddelen, U-vormig opgesteld rondom begrint erf, geplaveide en gekasseide stoepen.