Kerkhofsite Sint-Engelbertusparochie

Beschermd monument van 27-02-2013 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Beveren
Deelgemeente Kieldrecht
Straat Sint-Engelbertusstraat
Locatie Sint-Engelbertusstraat zonder nummer (Beveren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46003/189.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Begraafplaats Sint-Engelbertusparochie

Sint-Engelbertusstraat zonder nummer, Beveren (Oost-Vlaanderen)

De hertog van Arenberg schonk de grond voor een begraafplaats bij de Sint-Engelbertuskerk van Prosperdorp en bekostigde de aanlegwerken ervan. Het plan daarvoor werd in 1908 opgemaakt door Henri Ryckaert.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kerkhofsite van Prosperdorp met inbegrip van de toegangsweg en het kerkhofkruis is beschermd als monument.

Waarden

De kerkhofsite van Prosperdorp met inbegrip van de toegangsweg en het kerkhofkruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kerkhofsite van Prosperdorp werd vrijwel gelijktijdig met de bouw van de bijhorende Sint-Engelbertuskerk in 1910 gecreëerd op grond geschonken door en met een aanleg die evenals de kerk bekostigd werd door hertog Engelbert-Marie van Arenberg. Deze cultusplaats is bijgevolg historisch rechtstreeks gelieerd aan de kerk en aan Prosperdorp. Als omsloten landelijke begraafplaats zeer herkenbaar gebleven ook door de aanwezigheid van een traditioneel kerkhofkruis, hier centraal op de kruising van paden opgesteld. Ook bewaard zijn het oorspronkelijk ijzeren toegangshek met kruis aan gemetste hekpijlers. Een aantal typische aanplantingen zijn cultuurlandschappelijk traditioneel eigen aan de funeraire functie van de site: de omringende hoge taxushaag en de treurwilg op het einde van de bijhorende lange toegangsweg naast de kerk, symbolen voor het Eeuwig Leven, rouw en verdriet.

sociaal-culturele waarde

De bijhorende kerkhofsite met bijhorend kerkhofkruis bezit nog altijd zijn funeraire functie en is nu maatschappelijk nog steeds van belang voor het christelijke geloof en de begrafenisgebruiken van de dorpsgemeenschap.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.