Beschermd monument

Kerkhofsite Sint-Engelbertusparochie

Beschermd monument van 27-02-2013 tot heden

ID
7632
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7632

Besluiten

Parochiekerk Sint-Engelbertus met kerkhofsite
definitieve beschermingsbesluiten: 27-02-2013  ID: 5128

Beschrijving

De kerkhofsite van Prosperdorp met inbegrip van de toegangsweg en het kerkhofkruis is beschermd als monument.Waarden

De kerkhofsite van Prosperdorp met inbegrip van de toegangsweg en het kerkhofkruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De bijhorende kerkhofsite met bijhorend kerkhofkruis bezit nog altijd zijn funeraire functie en is nu maatschappelijk nog steeds van belang voor het christelijke geloof en de begrafenisgebruiken van de dorpsgemeenschap.

historische waarde

De kerkhofsite van Prosperdorp werd vrijwel gelijktijdig met de bouw van de bijhorende Sint-Engelbertuskerk in 1910 gecreƫerd op grond geschonken door en met een aanleg die evenals de kerk bekostigd werd door hertog Engelbert-Marie van Arenberg. Deze cultusplaats is bijgevolg historisch rechtstreeks gelieerd aan de kerk en aan Prosperdorp. Als omsloten landelijke begraafplaats zeer herkenbaar gebleven ook door de aanwezigheid van een traditioneel kerkhofkruis, hier centraal op de kruising van paden opgesteld. Ook bewaard zijn het oorspronkelijk ijzeren toegangshek met kruis aan gemetste hekpijlers. Een aantal typische aanplantingen zijn cultuurlandschappelijk traditioneel eigen aan de funeraire functie van de site: de omringende hoge taxushaag en de treurwilg op het einde van de bijhorende lange toegangsweg naast de kerk, symbolen voor het Eeuwig Leven, rouw en verdriet.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Begraafplaats Sint-Engelbertusparochie

Sint-Engelbertusstraat zonder nummer (Beveren)
De hertog van Arenberg schonk de grond voor een begraafplaats bij de Sint-Engelbertuskerk van Prosperdorp en bekostigde de aanlegwerken ervan. Het plan daarvoor werd in 1908 opgemaakt door Henri Ryckaert.