Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis Rooms Convent

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 76340   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76340

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig godshuis "ROOMS CONVENT / 1330" cf. beschilderd opschrift (105). Reeds vóór 1330 gesticht als convent, i.e. aalmoezenhuis, vermoedelijk door een lid van familie (de) Ram, en i.l.v. XV c heropgericht als godshuis voor zeven of acht arme vrouwen. In 1939, herbouwen van N.-vleugel n.o.v. architect F. Koentges (Brugge). In 2002-2003, restauratie aan de gang n.o.v. arAanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis Rooms Convent

Katelijnestraat 9-19 (Brugge)
Reeds vóór 1330 gesticht als convent, zijnde aalmoezenhuis, vermoedelijk door een lid van familie (de) Ram, en in de loop van het derde kwart van de 15de eeuw heropgericht als godshuis voor zeven of acht arme vrouwen. In 1939, herbouwen van noordvleugel naar ontwerp van architect F. Koentges (Brugge). In 2002-2003, restauratie aan de gang naar ontwerp van architect F. Verbeke (Brugge): herindeling tot vier woongelegenheden.