Beschermd monument

Stadswoningen

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID: 7635   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7635

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De stadswoningen zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van bewaarde 19de-eeuwse bebouwing, ter plaatse van het vroegere Vredebergklooster en aansluitend bij de fragmentarisch bewaarde historische bebouwing van de Vismarkt, de oudste kern van de stad.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Vredebergstraat 6-8, advies KCML (1992).


Waarden

Vredebergstraat 6-8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Stadswoningen met tuin

Vredebergstraat 6-8 (Lier)
Eertijds deel uitmakend van de kloosterschool van het Vredebergklooster, heden L-vormig complex onder aaneengesloten zadeldaken, uit de eerste helft van de 19de eeuw.