Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
76409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpswoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag, onder zadeldak (pannen). Representatief voorbeeld van de doorsnee-dorpsbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kouterstraat 100 (Zele)
Dorpswoning van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, representatief voorbeeld van de doorsnee-dorpsbebouwing uit het begin van de 20ste eeuw.