Beschermd monument

Stadswoningen De Marmit, Groot Klaverblad en Klein Klaverblad

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7643   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7643

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De stadswoningen De Marmit, Groot Klaverblad en Klein Klaverblad zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een woning met sobere gevelcompositie, meermaals aangepast, doch duidelijk met oudere kern en bovendien geboortehuis van L. Zimmer, de wereldvermaarde Lierse uurwerkmaker.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Heilige-Geeststraat 3-4-5, advies KCML (1992).


Waarden

Heilige-Geeststraat 3-4-5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoningen De Marmit, Groot Klaverblad en Klein Klaverblad

Heilige-Geeststraat 3, 4, 5 (Lier)
Vermoedelijk tot circa 1710 een gekende Lierse brouwerij. Kort na 1763 gesplitst in drie woningen. Nummer 5 geboortehuis van Meester Louis Zimmer.