Stadswoningen De Marmit, Groot Klaverblad en Klein Klaverblad

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Heilige-Geeststraat
Locatie Heilige-Geeststraat 3, Heilige-Geeststraat 4, Heilige-Geeststraat 5 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/202.1
  • OA000849

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoningen De Marmit, Groot Klaverblad en Klein Klaverblad

Heilige-Geeststraat 3-5, 4, Lier (Antwerpen)

Vermoedelijk tot circa 1710 een gekende Lierse brouwerij. Kort na 1763 gesplitst in drie woningen. Nummer 5 geboortehuis van Meester Louis Zimmer.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoningen De Marmit, Groot Klaverblad en Klein Klaverblad zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en volkskundige waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een woning met sobere gevelcompositie, meermaals aangepast, doch duidelijk met oudere kern en bovendien geboortehuis van L. Zimmer, de wereldvermaarde Lierse uurwerkmaker.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Heilige-Geeststraat 3-4-5, advies KCML (1992).

Waarden

Heilige-Geeststraat 3-4-5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.