Beschermd monument

Hof Van Santhoven

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7648   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7648

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het Hof Van Santhoven is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: ondermeer als voormalig Hof Van Santhoven, fabriek De Heyder en Sint-Gummaruscollege.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Vismarkt 4-8, advies KCML (1992).


Waarden

Vismarkt 4-8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof Van Santhoven

Vismarkt 4-8 (Lier)
Sterk aangepast complex, bestaande uit verscheidene bakstenen gebouwen, sommige in kern opklimmend tot de 18de eeuw, en gelegen tussen de Vismarkt, de Aragonstraat en de Nete.