Hof Van Santhoven

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Vismarkt
Locatie Vismarkt 4, Vismarkt 6, Vismarkt 8 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/204.1
  • OA000851

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hof Van Santhoven

Vismarkt 4-8, Lier (Antwerpen)

Sterk aangepast complex, bestaande uit verscheidene bakstenen gebouwen, sommige in kern opklimmend tot de 18de eeuw, en gelegen tussen de Vismarkt, de Aragonstraat en de Nete.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Hof Van Santhoven is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: ondermeer als voormalig Hof Van Santhoven, fabriek De Heyder en Sint-Gummaruscollege.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Vismarkt 4-8, advies KCML (1992).

Waarden

Vismarkt 4-8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.