Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
76495
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76495

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Haaks op de straat ingeplant boerenhuis, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw. Bakstenen huis van vijf traveeën en één bouwlaag met zadeldak (pannen).



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Onderdijke 11 (Maldegem)
Hoeve met boerenwoning, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw, en bakstenen stallen met sporen van oudere zijgevel, door middel van rode baksteenkoppen gedateerd 1897.