Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Natuurreservaat De Schobbejakshoogte

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
76500
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76500

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Natuurreservaat "De Schobbejakshoogte" wordt beheerd door Natuurreservaten v.z.w. De naam schobbejak slaat op min of meer reliëfrijke terreinen waar schobbejakken (dieven, struikrovers,…) een toevlucht zochten. Het gebied werd ook wel "d' hoogten" of "'t wit zand" genoemd. Het reservaat is een relict van de gordel landduinen, ontstaan in de Jongste Ijstijd (ca. 100.000-10.000 jaar geleden)Aanduiding van

Is de vaststelling van

Natuurreservaat De Schobbejakshoogte

Rijkeveldestraat zonder nummer (Brugge)
Natuurreservaat "De Schobbejakshoogte" wordt beheerd door Natuurreservaten v.z.w. De naam schobbejak slaat op min of meer reliëfrijke terreinen waar schobbejakken (dieven, struikrovers,…) een toevlucht zochten. Het gebied werd ook wel "d' hoogten" of " 't wit zand" genoemd. Het reservaat is een relict van de gordel landduinen, ontstaan in de Jongste Ijstijd (circa 100.000-10.000 jaar geleden). Het gebied wordt afwisselend als landbouw- en/of als bosgebied geëxploiteerd.