Gevangenis Het Steen

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Vismarkt
Locatie Vismarkt 11 (Lier)
Alternatieve naam Bakkerstoren

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/205.1
  • OA000852

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gevangenis Het Steen

Vismarkt 11, Lier (Antwerpen)

Opgetrokken in 1393 en gebruikt als stadsgevangenis tot midden 16de eeuw. Later verhuurd als opslagplaats aan het bakkersambacht, vandaar Bakkerstoren.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige gevangenis Het Steen, later in gebruik als opslagplaats van het bakkersambacht, vandaar ook Bakkerstoren genaamd, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als één van de oudst bewaarde constructies van Lier, opgetrokken in 1393 en mogelijk gelegen binnen de oudste stadskern.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Vismarkt 11, advies KCML (1992).

Waarden

Vismarkt 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.