Beschermd monument

Gevangenis Het Steen

Beschermd monument van tot heden

ID
7651
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7651

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De voormalige gevangenis Het Steen, later in gebruik als opslagplaats van het bakkersambacht, vandaar ook Bakkerstoren genaamd, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als één van de oudst bewaarde constructies van Lier, opgetrokken in 1393 en mogelijk gelegen binnen de oudste stadskern.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Vismarkt 11, advies KCML (1992).


Waarden

Vismarkt 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gevangenis Het Steen

Vismarkt 11 (Lier)
Opgetrokken in 1393 en gebruikt als stadsgevangenis tot midden 16de eeuw. Later verhuurd als opslagplaats aan het bakkersambacht, vandaar Bakkerstoren.