Beschermd monument

Parochiekerk Heilige Familie

Beschermd monument van 18-06-2009 tot heden

ID: 7652   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7652

Besluiten

Parochiekerk Heilige Familie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-06-2009  ID: 4628

Beschrijving

De parochiekerk Heilige Familie is beschermd als monument.Waarden

Heilige Familiekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Neogotische kerk van 1902-1904 naar ontwerp van de provinciale architect Edward Careels. De opstand van de kerk als driebeukige hallenkerk met kruisribgewelven is een uitzondering in de neogotische kerkenbouw, ook de toren heeft een atypische plaatsing tegen de zuidgevel en de ingebouwde biechtstoelen geven het exterieur van de kerk een extra dimensie. Het gebruik van natuursteen van Montauban voor het exterieur en Euvillesteen voor het interieur is kenmerkend voor het oeuvre van Careels. Opvallend zijn de venstertraceringen naar gevarieerde neogotische patronen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Heilige Familie

Berlaarsesteenweg 85 (Lier)
De parochiekerk van 1902-1904 naar ontwerp van architect Edward Careels is opgetrokken in neogotische stijl.