Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
76565
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76565

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Haaks op de straat ingeplante boerenwoning met stal een moestuin, volgens gegevens van het kadasterarchief vernieuwd in 1887.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Volkershouw 50 (Wetteren)
Haaks op de straat ingeplante boerenwoning met stal een moestuin, volgens gegevens van het kadasterarchief vernieuwd in 1887.