Parochiekerk Heilige Familie en pastorie met tuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 18-06-2009 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Berlaarsesteenweg, Pastoriestraat
Locatie Berlaarsesteenweg zonder nummer, Pastoriestraat 2 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/12021/101.1
  • DA002470

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Heilige Familie

Berlaarsesteenweg 85, Lier (Antwerpen)

De parochiekerk van 1902-1904 naar ontwerp van architect Edward Careels is opgetrokken in neogotische stijl.

Pastorie van de Heilige Familie

Pastoriestraat 2, Lier (Antwerpen)

De pastorie, horende bij de parochiekerk Heilige Familie, werd in 1906 opgetrokken naar ontwerp van architect Edward Careels.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het geheel gevormd door de parochiekerk Heilige Familie en de bijhorende pastorie met tuin is beschermd als stadsgezicht.

Waarden

Geheel gevormd door de Heilige Familiekerk en pastorie met tuin is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Harmonieus geheel van kerk met uitzonderlijke opstand en atypische plaatsing van de toren en bijhorende pastorie in neogotische stijl opgericht in 1902-1904 en 1906 naar ontwerp van de provinciale architect Edward Careels in de voor hem gebruikelijke materialen.

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde:
Harmonieus geheel opgericht in de vroegere Bijvang van Lier ten behoeve van de door de demografische evolutie steeds groeiende kerkgemeenschap die door het tekort aan goede wegeninfrastructuur nood had aan een goed bereikbare en dichtbij gelegen kerk. Door haar ligging aan de stadsrand is de site een belangrijk onderdeel van de Lierse sky-line.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.