Beschermd monument

Boogbrug over de Nete

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

ID
7660
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7660

Besluiten

Stuwbrug over monding Nete-afleiding
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3017

Beschrijving

De boogbrug over de Nete is beschermd als monument.Waarden

Stuwbrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

het betreft een naar vorm en materiaal gebruik goed bewaard voorbeeld van een stuwbrug van circa 1880 en als kunstwerk dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de waterhuishouding van de stad Lier; een materiƫle getuige die een beter begrip van de historische evolutie van het landschap, in casu het lokale hydrografisch systeem mogelijk maakt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Boogbrug over de Nete

Ouderijstraat zonder nummer (Lier)
De stuwbrug met drie doorlaatopeningen bevindt zich ter hoogte van de monding van de Nete-afleiding en de vest en werd gebouwd circa 1880.