Boogbrug over de Nete

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Ouderijstraat
Locatie Ouderijstraat zonder nummer (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/225.1
  • OA000111

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Boogbrug over de Nete

Ouderijstraat zonder nummer, Lier (Antwerpen)

De stuwbrug met drie doorlaatopeningen bevindt zich ter hoogte van de monding van de Nete-afleiding en de vest en werd gebouwd circa 1880.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De boogbrug over de Nete is beschermd als monument.

Waarden

Stuwbrug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

het betreft een naar vorm en materiaal gebruik goed bewaard voorbeeld van een stuwbrug van circa 1880 en als kunstwerk dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de waterhuishouding van de stad Lier; een materiële getuige die een beter begrip van de historische evolutie van het landschap, in casu het lokale hydrografisch systeem mogelijk maakt.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.