Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
76617
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76617

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omhaagde achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, woonhuis met stallen ten noordwesten, dwarsschuur ten zuidoosten, bakhuis en stal ten oosten op het beboomde erf, ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlertjes in de oosthoek, naast het bakhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Bredestraat 120 (Deinze)
Omhaagde achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen, woonhuis met stallen ten noordwesten, dwarsschuur ten zuidoosten, bakhuis en stal ten oosten op het beboomde erf, ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlertjes in de oosthoek, naast het bakhuis.