Beschermd monument

Stadswoning in traditionele stijl

Beschermd monument van 16-12-1996 tot heden
ID: 7664   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7664

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1996  ID: 3129

Beschrijving

De stadswoning in traditionele stijl, in de 17de eeuw horende bij het pand Mosdijk 4, is beschermd als monument.


Waarden

Mosdijk 3 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als één pand met 17de-eeuwse kern, dat in een latere fase opgedeeld werd en waarvan bij nummer 3 de 17de-eeuwse bak- en zandsteengevel bewaard bleef en waarin bij nummer 4 een laat-18de-eeuwse indeling, met traphal, muurschilderingen, stucplafonds en schouwen bewaard bleef.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning in traditionele stijl

Mosdijk 3 (Lier)
Breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, uit de 17de eeuw, eertijds mogelijk één geheel met nummer 4.