Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 16-12-1996 tot heden
ID: 7665   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7665

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1996  ID: 3129

Beschrijving

Het burgerhuis, in de 17de eeuw horende bij het pand Mosdijk 3, is beschermd als monument.Waarden

Mosdijk 4 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als één pand met 17de-eeuwse kern, dat in een latere fase opgedeeld werd en waarvan bij nummer 3 de 17de-eeuwse bak- en zandsteengevel bewaard bleef en waarin bij nummer 4 een laat-18de-eeuwse indeling, met traphal, muurschilderingen, stucplafonds en schouwen bewaard bleef.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Mosdijk 4 (Lier)
Net als nummer 3 bewaart dit huis nog een oude kern en bovendien nog een fraai interieur dat te dateren is op het einde van de 18de eeuw, of ten laatste in het begin van de 19de eeuw.