Burgerhuis

Beschermd monument van 16-12-1996 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Mosdijk
Locatie Mosdijk 4 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/227.1
  • OA000213

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Mosdijk 4, Lier (Antwerpen)

Net als nummer 3 bewaart dit huis nog een oude kern en bovendien nog een fraai interieur dat te dateren is op het einde van de 18de eeuw, of ten laatste in het begin van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis, in de 17de eeuw horende bij het pand Mosdijk 3, is beschermd als monument.

Waarden

Mosdijk 4 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als één pand met 17de-eeuwse kern, dat in een latere fase opgedeeld werd en waarvan bij nummer 3 de 17de-eeuwse bak- en zandsteengevel bewaard bleef en waarin bij nummer 4 een laat-18de-eeuwse indeling, met traphal, muurschilderingen, stucplafonds en schouwen bewaard bleef.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.