Beschermd monument

Weeshuis Maegdenhuys

Beschermd monument van 16-12-1996 tot heden
ID: 7669   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7669

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1996  ID: 3129

Beschrijving

Het voormalige weeshuis Maegdenhuys is beschermd als monument.Waarden

Mosdijk 5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalig Maegdenhuys, door schenking van een bestaand pand hier gesticht en gevestigd sedert 1583.

wetenschappelijke waarde

in casu bouwhistorisch-wetenschappelijke waarde:
Als vrij volledig bewaarde houtstructuur, bestaande uit moer- en kinderbalken, muurstijlen, korbelen en dakgebinte van een 15de-eeuws breedhuis van twee bouwlagen onder steil zadeldak met een 16de-eeuwse uitbreiding.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Weeshuis Maegdenhuys

Mosdijk 5 (Lier)
Het zogenaamde Maegdenhuys is een voormalig meisjesweeshuis met stichtingsakte van 11 juli 1570. Het weeshuis was hier gevestigd van 1583 tot circa 1820.