Beschermd monument

Opgaande linde als vredesboom Hofstade

Beschermd monument van tot heden

ID
7670
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7670

Besluiten

Vrijheidsboom (linde)
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2013  ID: 5256

Beschrijving

De vrijheidsboom langs Hofstade-Dorp te Hofstade, met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 8 meter er rond, is beschermd als monument.Waarden

De vrijheidsboom (linde), evenals een cirkelvormige zone er omheen met een straal van 8 meter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

De linde heeft een duidelijk beeldbepalend karakter binnen de dorpskern, mede door zijn omvang, vitaliteit en intacte groeivorm.

esthetische waarde

De vrijheidsboom is geplant enkele dagen na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog in november 1918.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande linde als vredesboom

Hofstade-Dorp zonder nummer (Aalst)
De vrijheidsboom bevindt zich op het dorpsplein van Hofstade, tegen de kerkhofmuur aan de westzijde nabij de toegang tot de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. Volgens het ‘Liber Memoralis’ werd de boom op 22 november 1918 geplant, na de negenurendienst voor de gesneuvelde soldaten.