Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1979 tot heden

ID: 7671   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7671

Besluiten

Hoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1979  ID: 1234

Beschrijving

De hoeven en Villa De Blijpoel met hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoeve met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving

Blijpoel, Scheldehout (De Pinte)
Nabij het landelijke dorpscentrum van Zevergem bevindt zich een oude dries, vanwaar de straten Scheldehout en Blijpoel vertrekken. De straat Blijpoel loopt verder tot aan de oude Scheldebocht.


Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Scheldehout 1 (De Pinte)
Oude site met walgracht en voormalig leen van de Gentse Sint-Pietersabdij, gelegen bij de "dries". Thans gerenoveerde hoeve met behouden brede vierkante omwalling.


Hoeve met losse bestanddelen

Blijpoel 17 (De Pinte)
Oude omwalde site ten zuiden van de "dries", voorheen in het bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. Thans gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten oosten, stallen ten zuiden en schuur ten westen op begraasd erf.


Villa De Blijpoel

Blijpoel 19 (De Pinte)
Aan de oude Scheldebocht gelegen villa in regionalistische stijl door middel van jaarankers gedateerd 1926.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode

Zevergem (De Pinte), Zwijnaarde (Gent), Melsen, Merelbeke, Schelderode (Merelbeke), Eke (Nazareth)
De Scheldemeersen van Zevergem-Schelderode vormen één van de weinige restanten van een aaneengesloten meersenlandschap in de Scheldevallei. Het gebied wordt gekenmerkt door de afwisseling van meersen, afgesneden meanders, populierenaanplantingen en door greppels opgedeelde graslandpercelen. Het kasteeldomein van Schelderode ligt op de steilrand.


Steenbakkerij P.O.M. Vande Steene

Pont-Noord zonder nummer (De Pinte)
Laatste restanten van de "Steenbakkrij P.O.M. Vande Steene", opgericht op 19 mei 1938.