Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1979 tot heden

ID
7671
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7671

Besluiten

Hoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1979  ID: 1234

Beschrijving

De hoeven en Villa De Blijpoel met hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoeve met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeven en Villa De Blijpoel met omgeving

Blijpoel, Scheldehout (De Pinte)
Nabij het landelijke dorpscentrum van Zevergem bevindt zich een oude dries, vanwaar de straten Scheldehout en Blijpoel vertrekken. De straat Blijpoel loopt verder tot aan de oude Scheldebocht.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Scheldehout 1 (De Pinte)
Oude site met walgracht en voormalig leen van de Gentse Sint-Pietersabdij. Heden gerenoveerde hoeve met behouden brede vierkante omwalling. 18de-eeuwse langgestrekte hoeve met woonhuis van zeven traveeën tussen zijaandaken met vlechtingen, schuur van drie traveeën en lagere stallen van zes traveeën onder verspringende zadeldaken. In noordoostelijke hoek van omgrachting, bakhuis van het samengestelde type.


Hoeve met losse bestanddelen

Blijpoel 17 (De Pinte)
Oude omwalde site ten zuiden van de dries, voorheen in het bezit van de Gentse Sint-Pietersabdij. Heden gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen met woonhuis ten oosten, stallen ten zuiden en schuur ten westen op een met gras begroeid erf. Boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, op linker zijpuntgevel door muuranker gedateerd 1780.


Steenbakkerij P.O.M. Vande Steene

Pont-Noord zonder nummer (De Pinte)
Laatste restanten van de steenbakkerij, opgericht op 19 mei 1938. Achterin gelegen magazijnen bestaande uit 4 evenwijdige ongelijke traveeën, gebouwd uit lokale handvormsteen, zogenaamde Scheldesteen, met pannen zadeldak.


Villa De Blijpoel

Blijpoel 19 (De Pinte)
Aan de oude Scheldebocht gelegen villa in regionalistische stijl, door middel van jaarankers gedateerd 1926. Landelijke villa in L-vorm met gewitte gevels op gepikte plint.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Scheldemeersen tussen Zevergem en Schelderode

Zevergem (De Pinte), Zwijnaarde (Gent), Melsen, Merelbeke, Schelderode (Merelbeke), Eke (Nazareth)
De Scheldemeersen van Zevergem-Schelderode vormen één van de weinige restanten van een aaneengesloten meersenlandschap in de Scheldevallei. Het gebied wordt gekenmerkt door de afwisseling van meersen, afgesneden meanders, populierenaanplantingen en door greppels opgedeelde graslandpercelen. Het kasteeldomein van Schelderode ligt op de steilrand.