Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Politiekantoor

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
76738
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76738

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Pieterskaai nr. 37/ Vaartstraat, hoekhuis uit het begin van de 20ste eeuw. "GEBOUWD", "TEN JAAR .....", "STAD BRUGGE", "POLITIE KOMMISARIAAT", "GEEN HUIZEN", "ZONDER MUIZEN" cf. gevelcartouches. Traditionele bakstenen trap- en lijstgevel in combinatie met natuursteen voor de kozijnconstructies. Toepassing van Brugse traveenissen type II, hier met doorgetrokken getrapte middenpenant ovAanduiding van

Is de vaststelling van

Politiekantoor

Sint-Pieterskaai 37-38, Vaartstraat 2 (Brugge)
Traditionele bakstenen trap- en lijstgevel in combinatie met natuursteen voor de kozijnconstructies. Toepassing van Brugse traveenissen type II, hier met doorgetrokken getrapte middenpenant overgaand in een trapgevel of een dakvenster. Gevelsteen met wapenschild van Brugge.