Kasteel Berkenhof

Beschermd monument van 06-03-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Berkenhofstraat
Locatie Berkenhofstraat 4 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/164.1
  • OA000440

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel Berkenhof

Berkenhofstraat 4, Mechelen (Antwerpen)

Vrijstaand kasteeltje in neo-Vlaamserenaissance-stijl van circa 1865, mogelijk opgericht als buitenhuis voor zekere Vander Taelen.

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteeltje in neo-Vlaamserenaissancestijl van circa 1865 met de ommuurde tuin met conciërgewoning en garage aan weerszijden van de toegang in de Berkenhofstraat.

Het beschermingsdossier evalueert de bescherming als volgt: "Het Berkenhof, een buitenplaats opgericht circa 1865 door de Brusselse schilder Jan Vander Taelen, bevindt zich aan de Leuvensevaart net buiten de historische stadskern.
Het eigenlijke woonhuis dat uitwendig geen uitzonderlijke architecturale kwaliteiten vertoont is inzake opbouw en interieurdecoratie des te typerender voor de mentaliteit en de levensstijl van de welstellende, negentiende eeuwse burger. Het eerder bescheiden landhuis, weliswaar verrijkt met een toren, beschikt over een in verhouding monumentale, centrale ontvangstruimte, geflankeerd door gezellig ingerichte salons en een verdoken trapzaal. Keuken en voorraadruimten zijn ondergebracht in het souterrain, slaapkamers op de verdieping. Zowel zijn ligging nabij de destijds bloeiende "industrie-zone" aan de vaart, zijn fraai aangelegde tuin met aanhorigheden, zijn planschikking met uitgesproken accent op de ontvangstfunctie als zijn verzorgd en gaaf bewaard interieur, pleiten voor een wettelijke bescherming."

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier, Mechelen: Berkenhofstraat 4 (PLOMTEUX G., 1997).

Waarden

Het Berkenhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Berkenhof is een typische buitenplaats van circa 1865 gelegen nabij de Leuvense vaart. De Brusselse schilder Jan Vander Taelen concipieerde hier voor zichzelf een woning in neo-Vlaamserenaissance-stijl met rijk gestoffeerd eclectisch interieur.

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde en architecturale waarde: De verwijzing naar de bouwstijl van het 17de-eeuwse landhuis illustreert de historiserende visie in de 19de-eeuwse architectuur; ook de rijkelijke interieurdecoratie met stucwerkplafonds, plafondschilderingen, gesculpteerde deuren en marmeren schoorsteenmantels in eclectische en neorenaissancestijl zijn hiervan een consequent en geslaagde vertaling.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.