Beschermd monument

Stadswoning Hof van Holland

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7678   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7678

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De stadswoning Hof van Holland is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van de traditionele bebouwing van de Volmolenstraat.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Volmolenstraat 64-68, advies KCML (1992).


Waarden

Volmolenstraat 68 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning Hof van Holland

Volmolenstraat 68 (Lier)
Oorspronkelijk eigendom der zwartzusters. Haaks in elkaar gewerkte bouwvolumes onder complexe bedaking, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.