Stadswoning Hof van Holland

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Volmolenstraat
Locatie Volmolenstraat 68 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/198.1
  • OA000845

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning Hof van Holland

Volmolenstraat 68, Lier (Antwerpen)

Oorspronkelijk eigendom der zwartzusters. Haaks in elkaar gewerkte bouwvolumes onder complexe bedaking, in kern opklimmend tot de 17de eeuw.

Beschrijving

De stadswoning Hof van Holland is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van de traditionele bebouwing van de Volmolenstraat.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Volmolenstraat 64-68, advies KCML (1992).

Waarden

Volmolenstraat 68 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.