Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaand woonhuis in modernistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 76782   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76782

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Steenstraat nr. 13. Vrijstaand woonhuis in modernistische stijl met invloed van "nieuwe zakelijkheid", gebouwd naar ontwerp van architect Bernard Christiaens (Oostende). Bouwheer is Robrecht Van Daele, een schoenfabrikant wiens fabriek "Irisa" sinds 1927 in de Steenstraat gevestigd is. Behalve zijn woonhuis koopt hij in de straat enkele arbeidershuizen aan en laat hij enkAanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaand woonhuis in modernistische stijl

Steenstraat 13 (Tielt)
Steenstraat nr. 13. Vrijstaand woonhuis in modernistische stijl met invloed van "nieuwe zakelijkheid", gebouwd naar ontwerp van architect Bernard Christiaens (Oostende). Bouwheer is Robrecht Van Daele, een schoenfabrikant wiens fabriek "<italic>Irisa</italic>" sinds 1927 in de Steenstraat gevestigd is. Behalve zijn woonhuis koopt hij in de straat enkele arbeidershuizen aan en laat hij enk