Meubelfabriek Usine à Vapeur

Beschermd monument van 10-07-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Borchtstraat
Locatie Borchtstraat 28-34 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/298.1
  • OA001433

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Meubelfabriek Usine à Vapeur

Borchtstraat 28-34, Mechelen (Antwerpen)

Het huidige, nog bestaande complex, dateert van 1901 en werd opgericht door Jos. Mariën, Mechels industrieel. Eerste Mechelse meubelfabriek met fabricage aan de lopende band.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het langgestrekt fabriekscomplex met monumentale voorgevel dat sinds het moment van bescherming herbestemd werd tot werk- en woongelegenheden.

Waarden

De meubelfabriek "Usine à Vapeur" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Goed voorbeeld van een langgestrekt fabriekscomplex met een opvallend monumentale kopgevel als voorgevel, voorzien van enkele zware natuurstenen onderdelen die aan dit voorbeeld van bedrijfsarchitectuur een uitzonderlijk, maar met het oog op het bouwjaar 1901, vrij traditioneel karakter verlenen en met een inwendige structuur gekenmerkt door gietijzeren zuilen, horizontale stalen I-balken en houten vloeren, die eveneens verwijst naar een reeds langer bestaande traditie met dien verstande dat hier voor een uitgesproken ijzeren structuur werd geopteerd; als met andere plaatselijke voorbeelden te vergelijken materiële getuige van de niet onbelangrijke industriële activiteiten, in casu de meubelindustrie, in het Mechelse stedelijk weefsel.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.