Beschermd monument

Perceelsrandbegroeiing Achtermaal - Maleveld

Beschermd monument van tot heden

ID
7680
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7680

Besluiten

Perceelsrandbegroeiing Achtermaal-Maleveld
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2013  ID: 5266

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De perceelsrandbegroeiing langs de veldweg tussen de wegen Achtermaal en Maaiveld te Nieuwerkerken, met inbegrip van een zone van 10 meter er omheen, is beschermd als monument.Waarden

De perceelsrandbegroeiing Achtermaal - Maleveld, evenals een zone van 10 meter er omheen, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

De drie gekandelaberde zwarte populieren zijn de hoogste, dikste en oudste van de regio.

sociaal-culturele waarde

De linde vormt een historische eenheid met een religieus element, namelijk een boomkapelletje met een Mariabeeldje erin.

historische waarde

Zowel de Canadapopulieren (Populus canadensis (x)) als de schietwilg (Salix alba) zijn oorspronkelijk aangeplant om de kadastrale percelen te markeren als hoekbomen. Hier was het vooral de bedoeling om te voorkomen dat de naast gelegen, nu verdwenen, voetweg zou opschuiven in het nadeel van de eigenaar van het belendende perceel. Ook de linde is een markering van een kadastrale grens en ligt op de hoek van een perceel én tegelijk op een kruispunt van wegen. De kaphaag van haagbeuk (Carpinus betulus) is aangeplant als veekering. Deze vormt een historische eenheid met het boerenerf. De haag getuigt van een beheervorm met diverse doeleinden. De winterlinde (Tilia cordata) en de zwarte populieren (Populus nigra) kennen een beheervorm uit het verleden waarbij ze gekandelaberd werden. Het hout werd eveneens gebruikt als brand-, ambachts-, bouw-, geriefhout of soms loofvoedering.

wetenschappelijke waarde

De winterlinde en de zwarte populieren zijn bijzondere soorten voor Vlaanderen. De zwarte populier is de meest zeldzame inheemse boomsoort in België en behoort tot de meest bedreigde inheemse boomsoorten van Europa. Er zijn maar iets meer dan 20 genetisch verschillende individuen terug te vinden in volledig Vlaanderen. De drie aanwezige exemplaren vormen dusdanig een genenreservoir voor de regio.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Perceelsrandbegroeiing Achtermaal - Maleveld

Maleveld (Aalst)
De perceelsrandbegroeiing bevindt zich in het meest noordelijke deel van Nieuwerkerken begrensd door de straten Maleveld en Achtermaal en ligt in een agrarische omgeving langsheen een aarden wegje.

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde rij zwarte populieren Achtermaal Maleveld

Achtermaal, Maleveld (Aalst)
Langs de losweg vanaf Maleveld staat een bomenrij van drie gekandelaarde zwarte populieren. Van de zwarte populieren op Maleveld weten we dat ze nuttig waren voor het periodiek herstel van het strodak bij een inmiddels verdwenen hoevetje. De bomen werden gekandelaard om mooie rechte takken te bekomen die gebruikt werden als bindroeden om er het strodak aan te bevestigen.


Gekandelaarde winterlinde als kapel- en hoekboom

Achtermaal, Maleveld (Aalst)
In de hoek van een perceel, daar waar een losweg uitkomt op Maleveld, werd een voor de regio zeldzame winterlinde geplant als hoekboom. De boom wordt traditioneel gesnoeid in de vorm van een kandelaar. In deze gekandelaarde boom werd een boomkapel opgehangen. De boom hangt met zijn kruin over de weg en wordt er door het onderdoor rijdend verkeer op vorm gebracht.


Haagbeuken kaphaag

Achtermaal, Maleveld (Aalst)
Langs de losweg die uitkomt op Maleveld staat aansluitend op de hoeklinde een haagbeuken kaphaag van wel 90 m lang. De afsluitingshaag bakent de achtergelegen kavels af. Vermoedelijk is de huidige kaphaag ontstaan uit een scheerhaag die niet meer jaarlijks werd geschoren.


Opgaande Canadapopulier als hoekboom

Achtermaal, Maleveld (Aalst)
In de hoek van een weiland staat een rijzige opgaande Canadapopulier met een stamomtrek van meer dan 3,5 m. Hij is er geplant als hoekboom en waakt hier over de perceelsgrens. Langs het weiland liep hier een, inmiddels verdwenen, voetpad. Door het planten van hoekbomen voorkwam men dat het voetpad zijn eigen leven begon te leiden.


Opgaande Canadapopulier als hoekboom

Achtermaal, Maleveld (Aalst)
Langs een inmiddels verdwenen voetpad staan verschillende hoekbomen. In de hoek van het weiland, langs de losweg en bij het begin van het voetpad, staat een rijzige Canadapopulier. Verderop, langs het verdwenen voetpad en telkens in een hoek van het aanpalende weiland, een schietwilg en nog een Canadapopulier. Deze bomen waken hier over de perceelsgrens.


Opgaande schietwilg als hoekboom

Achtermaal, Maleveld (Aalst)
Langs een inmiddels verdwenen voetpad staan verschillende hoekbomen. In de hoek van het weiland, langs de losweg en bij het begin van het voetpad, staat een rijzige Canadapopulier. Verderop, langs het verdwenen voetpad en telkens in een hoek van het aanpalende weiland, een schietwilg en nog een Canadapopulier. Deze bomen waken hier over de perceelsgrens.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.