Beschermd monument

Pastorie

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 7691   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7691

Besluiten

Geografisch pakket Wetteren
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4404

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige pastorie van de Sint-Martinusparochie van Westrem, de omheiningsmuur en het toegangshek aan de straatzijde en een deel van de pastorietuin achter het gebouw. De pastorie is gelegen binnen het dorpsgezicht van de dorpskom van Westrem.Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Wetteren kon het landelijk onroerend erfgoed worden geselecteerd dat binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen een blijvende betekenis bezit als getuige van de cultuurhistorische en architectuurhistorische evolutie. In de ter bescherming voorgelegde monumenten zijn duidelijk aantoonbare kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. Zij vertegenwoordigen diverse landelijke woningtypes uit verschillende bouwperiodes namelijk pastorieën, kastelen en een villa die met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen. Een watermolensite werd als vertegenwoordiger van landelijke industriële activiteit aan deze selectie gekoppeld. Dit onroerend erfgoed behield een eigenheid, die typerend is voor landelijk gebied of als landelijk bouwtype.

Pastorie van Westrem met tuinmuren en toegangshek aan de straat en bijhorend deel van de pastorietuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Als landelijke pastorie in 1862 gebouwd ter vervanging van en in de voortuin van de voorgaande vervallen pastorie. Architecturaal kenmerkend rechthoekig dubbelhuis in decoratieve baksteenbouw, dat in aanleg en opstand beantwoordt aan het gangbaar pastorieconcept van de 19de eeuw. De gevelritmiek met hoekpilasters in combinatie met een verhoogde begane grond en een centraal deurrisaliet met toegangstrap, verlenen het pastoraal huis zijn gebruikelijk statig voorkomen. Ook typerend zijn de symmetrische lage aanbouwen opzij. De zeldzaam wordende beraping van beide zijgevels is karakteristiek als gevelafwerking.
Het interieur bewaart zijn originele indeling met meerdelige gewelfde kelder en vele andere authentieke elementen. De rijke neoclassicistische interieurdecoratie, die naar gewoonte gereserveerd bleef voor de 'publieke ruimten' op de benedenverdieping van de pastorie, is bijzonder kwaliteitsvol en bleef gaaf bewaard. De gang bezit door zijn aankleding een prestigieus karakter. In de twee salons zijn het verfijnd stucwerk met originele ornamentiek van de zolderingen en de fraaie marmeren schouwmantels van een artistiek niveau.
In associatie met de tegenoverliggende dorpskerk en als dominante woning ten overstaan van de omringende oude dorpshuizen refereert de pastorie aan het kerkelijk gezag binnen het traditioneel gemeenschapsleven van een klein dorp. De ritmerende bakstenen tuinmuur aan weerszij van het ijzeren toegangshek en de tuinmuurresten zijn als omheining eigen aan het besloten pastoriedomein.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Als landelijke pastorie in 1862 gebouwd ter vervanging van en in de voortuin van de voorgaande vervallen pastorie. Architecturaal kenmerkend rechthoekig dubbelhuis in decoratieve baksteenbouw, dat in aanleg en opstand beantwoordt aan het gangbaar pastorieconcept van de 19de eeuw. De gevelritmiek met hoekpilasters in combinatie met een verhoogde begane grond en een centraal deurrisaliet met toegangstrap, verlenen het pastoraal huis zijn gebruikelijk statig voorkomen. Ook typerend zijn de symmetrische lage aanbouwen opzij. De zeldzaam wordende beraping van beide zijgevels is karakteristiek als gevelafwerking.
Het interieur bewaart zijn originele indeling met meerdelige gewelfde kelder en vele andere authentieke elementen. De rijke neoclassicistische interieurdecoratie, die naar gewoonte gereserveerd bleef voor de 'publieke ruimten' op de benedenverdieping van de pastorie, is bijzonder kwaliteitsvol en bleef gaaf bewaard. De gang bezit door zijn aankleding een prestigieus karakter. In de twee salons zijn het verfijnd stucwerk met originele ornamentiek van de zolderingen en de fraaie marmeren schouwmantels van een artistiek niveau.
In associatie met de tegenoverliggende dorpskerk en als dominante woning ten overstaan van de omringende oude dorpshuizen refereert de pastorie aan het kerkelijk gezag binnen het traditioneel gemeenschapsleven van een klein dorp. De ritmerende bakstenen tuinmuur aan weerszij van het ijzeren toegangshek en de tuinmuurresten zijn als omheining eigen aan het besloten pastoriedomein.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie

Dorpsstraat 60 (Wetteren)
Vrijstaande achterin gelegen pastorie met voortuin afgesloten door een bakstenen muur en fraai dubbel ijzeren hek aan vierkante pijlers. Ingeplant ten noordwesten van de dorpskerk en van het kerkgebouw met omringend kerkhof gescheiden door een zijstraat van de verbindingsweg Wetteren-Oombergen.