Pastorie Sint-Annaparochie

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wetteren
Deelgemeente Wetteren
Straat Ten Ede Dorp
Locatie Ten Ede Dorp 1 (Wetteren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42025/116.1
  • OO003209

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Annaparochie

Ten Ede Dorp 1, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Beschermd als monument bij M.B. van 03.06.2005. Gelegen aan de westzijde van de kerk met de voorgevel in de as van de Edeschoolstraat. Beboomde en beplante voortuin afgesloten door laag muurtje links overgaand in de oudere hogere tuinmuur.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de pastorie van de Sint-Annaparochie van Wetteren-ten-Ede, alsook de pastorietuin en de restanten van de omheiningsmuur.

Waarden

Op basis van het systematisch geïnventariseerd bouwkundig patrimonium van de gemeente Wetteren kon het landelijk onroerend erfgoed worden geselecteerd dat binnen de ruimere regio Oost-Vlaanderen een blijvende betekenis bezit als getuige van de cultuurhistorische en architectuurhistorische evolutie. In de ter bescherming voorgelegde monumenten zijn duidelijk aantoonbare kwaliteiten aanwezig van historische, artistieke, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Hun waardevol karakter van algemeen belang ligt tevens vervat in hun ouderdom, representativiteit, authenticiteit, zeldzaamheid of gaafheid. Zij vertegenwoordigen diverse landelijke woningtypes uit verschillende bouwperiodes namelijk pastorieën, kastelen en een villa die met hun bijhorende cultuurlandschappelijke omgevingscomponenten een historische entiteit vormen. Een watermolensite werd als verteqenwoordiger van landelijke industriële activiteit aan deze selectie gekoppeld. Dit onroerend erfgoed behield een eigenheid, die typerend is voor landelijk gebied of als landelijk bouwtype.

Pastorie van Wetteren-ten-Ede met inbegrip van de pastorietuin en zijn tuinmuurresten, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde

De pastorie van Wetteren-ten-Ede gebouwd in 1893 gaat terug op een site die sinds 1755 occasioneel en vanaf 1798 definitief een pastorale functie bezat voor de vlakbij staande Sint-Annakapel, erkend als parochiekerk voor de wijk Ten Ede sinds 1875. Naast de bouwhistorische band bezit de pastorie in associatie met de Sint-Annakapel van Ten Ede een sociaal-culturele waarde als visueel en ruimtelijk structurerend herkenningspunt voor het centrum van een kerkdorp. Cultuurhistorisch is de pastorie van belang als vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag in een kerkdorp en als relevante getuige daarbinnen van de oude bewoning.
Zowel naar exterieur als interieur beantwoordt de pastorie van Ten Ede aan een concept dat illustratief is binnen de evolutie van dit gebouwentype. De pastorie is, als dubbelhuis met voorgevel in neotraditionele stijl ontworpen door architect Joseph De Bosscher uit Heusden, exemplarisch voor een landelijk pastorietype dat deze regionale bouwmeester eind 19de-begin 20ste eeuw herhaaldelijk toepaste in Oost-Vlaanderen. De uitgewerkte voorgevel valt tevens op door het gebruik van een vooruitspringend risaliet en een houten deurportiek met bekronende beeldnis. Ook de beraping van de achtergevel is als zeldzaam wordende gevelafwerking karakteristiek. De beboomde pastorietuin met bakstenen hoge tuinmuurresten is als site van de voorgaande pastorie, als visuele context van de huidige en als component eigen aan het landelijk pastorieconcept, onlosmakelijk met de pastorie verbonden.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.